Baby Best Sellers Laptops Cameras HomeImprovementI Kitchen Amazon Fashion PCA Sports PS4 Cell Phones

Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 28 Şubat 2019

Hakkınızdaki bilgilerin nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını önemsediğinizi biliyoruz ve bunu dikkatli ve duyarlı bir şekilde sağlamamız konusunda bize gösterdiğiniz güveni takdir ediyoruz. Bu gizlilik bildirimi, kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Bildirimi'ne atıf yapan Amazon internet siteleri, ürünleri, hizmetleri ve uygulamaları (hep birlikte "Amazon Hizmetleri" olarak anılacaktır) aracılığı ile nasıl topladığımızı ve işlediğimizi aktarmaktadır. Amazon.com.tr’yi ziyaret ederek işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen uygulamaları kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

Kişisel Bilgilerin Sorumluları (Veri Sorumluları)

Her ikisi de 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lüksemburg'da bulunan Amazon Europe Core SARL, Amazon Services Europe SARL ve Esentepe Mahallesi Bahar Sokak No: 13/52 Şişli-İstanbul, Türkiye’de bulunan Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi (birlikte “Amazon”), Amazon Hizmetleri aracılığıyla toplanan ve işlenen kişisel bilgi sorumlularıdır. Detayları burada bulabilirsiniz.

Başa dön

AB – ABD ve İsviçre - ABD Güvenlik Kalkanı

Amazon.com, Inc., AB- ABD ve İsviçre - ABD Güvenlik Kalkanı çerçevelerinde yer almaktadır. Daha fazla öğrenmek için buraya tıklayınız.

Amazon Europe Müşteriler Hakkında Hangi Kişisel Bilgileri Topluyor?

Kişisel bilgilerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak ve sürekli iyileştirmek amacıyla toplamaktayız.

Topladığımız bilgi türleri aşağıdaki şekildedir:

 • Bize Sağladığınız Bilgiler: Amazon Hizmetleri'ne ilişkin sunduğunuz her türlü bilgiyi almakta ve saklamaktayız. Topladığımız bilgilere ilişkin örnekleri görmek için tıklayınız. Belirli bilgileri temin etmemeyi seçebilirsiniz ancak o zaman Amazon Hizmetleri'nin birçoğunun avantajından faydalanamazsınız.
 • Otomatik Bilgiler: Amazon Hizmetleri'ni kullandığınızda içerikle etkileşiminiz ve Amazon Hizmetleri aracılığıyla sunulan hizmetler dâhil kullanımınız hakkında bilgiler gibi belirli türde bilgileri otomatik olarak alıp depolamaktayız. Birçok internet sayfası gibi "çerezler" ve diğer kendine mahsus tanımlayıcılar kullanmaktayız ve internet tarayıcınız Amazon Hizmetleri'ne eriştiğinde belirli türde bilgiler elde etmekteyiz. Aldığımız bilgilere ilişkin örnekleri görmek için tıklayınız.
 • Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler: Sizin hakkınızda diğer kaynaklardan da bilgi alabiliriz. Aldığımız bilgilere ilişkin örnekleri görmek için tıklayınız.

Başa dön

Amazon Kişisel Bilgilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemektedir?

Kişisel bilgilerinizi müşterilerimize sunduğumuz Amazon Hizmetleri'ni yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Bu amaçlar arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Ürün ve hizmetlerin satın alınması ve teslim edilmesi. Siparişlerinizi almak ve teslim etmek, ürün ve hizmetleri teslim etmek, ödemeleri işleme koymak ve siparişler, ürünler, hizmetler ve promosyon teklifleriyle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.
 • Amazon Hizmetleri'nin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi. Amazon Hizmetleri'nin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.
 • Öneriler ve kişiselleştirme. İlginizi çekebilecek özellikleri, ürünleri ve hizmetleri önermek, tercihlerinizi teşhis etmek ve Amazon Hizmetleri ile tecrübelerinizi kişiselleştirmek için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.
 • Hukuki yükümlüklere uyum. Belirli durumlarda, kişisel bilgilerinizi yasa gereği toplamak ve işlemek yönünde kanuni yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Örneğin, kimlik teşhisi ve diğer amaçlarla satıcılardan kuruluş yeri ve banka hesabına ilişkin bilgi toplamaktayız.
 • Sizinle iletişim kurulması. Amazon Hizmetleri ile ilişkili farklı kanallar aracılığıyla (örneğin telefon, elektronik posta, anlık mesajlaşma ile) sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.
 • Dolandırıcılığın Önlenmesi ve Kredi Riskleri. Müşterilerimizin, Amazon'un ve diğerlerinin güvenliğini korumak ve dolandırıcılığı ve suiistimali engellemek ve teşhis etmek için kişisel bilgileri işlemekteyiz. Ayrıca kredi risklerini değerlendirmek ve yönetmek için derecelendirme yöntemlerini kullanabiliriz

Peki ya Çerezler?

Sistemlerimizin tarayıcınızı tanımasını ve size Amazon Hizmetleri sunmasını mümkün kılmak için çerezler kullanmaktayız. Çerezler ve onları nasıl kullandığımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi için Çerezler Bildirimimizi okuyun.

Başa dön

Amazon Kişisel Bilgilerinizi Paylaşıyor mu?

Müşterilerimizle ilgili bilgiler, işimizin önemli bir parçasıdır ve müşterilerimizin kişisel bilgilerini başkalarına satma işini yapmamaktayız. Amazon müşterilerin kişisel bilgilerini sadece aşağıda açıklandığı şekilde ve Amazon.com, Inc. ve Amazon.com, Inc.'in kontrol ettiği ve bu Gizlilik Bildirimi'ne tabi olan veya en az bu Gizlilik Bildirimi'nde yer alan korumaya sahip uygulamaları benimseyen iştiraklerle paylaşmaktadır.

 • Üçüncü Kişiler'in Yer Aldığı İşlemler: Üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetleri, ürünleri, uygulamaları Amazon Hizmetleri üzerinden veya aracılığıyla kullanımınız için hazır bulundurmaktayız. Örneğin, perakende internet sitelerimiz aracılığıyla üçüncü kişi satıcılardan ürün siparişi verebilirsiniz. Ayrıca üçüncü kişi işletmelerle müştereken hizmetler sunmakta veya ortak markalı kredi kartları gibi ürün yelpazesi satmaktayız. İşlemlerinize üçüncü bir kişi müdahil olduğunda ve bu işlemlere ilişkin müşteri bilgilerinizi söz konusu üçüncü kişiyle paylaştığımızda bunu bilebileceksiniz.
 • Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılar: Adımıza işlevler gerçekleştirmeleri için diğer şirketleri ve bireyleri görevlendirmekteyiz. Bunların örnekleri arasında ürünler ve hizmetler için siparişlerin yerine getirilmesi, paketlerin teslim edilmesi, postaların ve e-postaların gönderilmesi, tekrar eden bilgilerin müşteri listelerinden çıkarılması, verilerin analiz edilmesi, pazarlama yardımı sunulması, arama sonuçları ve bağlantıları sunulması (ödenmiş listeler ve bağlantılar dâhil olmak üzere), ödemelerin işleme konulması, içerik gönderilmesi, kredi riski derecelendirilmesi ve müşteri hizmetleri sunulması bulunmaktadır. İşbu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar, fonksiyonlarını gerçekleştirmeleri için gerekli olan kişisel bilgilere erişim sahibidir ancak bu bilgileri başka amaçlarla kullanamazlar. Buna ek olarak, kişisel bilgileri bu Gizlilik Bildirimi'ne uygun olarak ve geçerli veri koruma kanunlarının izin verdiği şekilde işlemeleri gerekmektedir
 • İş Devirleri: İşlerimizi geliştirmeye devam ederken diğer işletmeleri veya hizmetleri satabilir veya satın alabiliriz. Bu gibi işlemlerde, müşteri bilgileri genellikle devredilen iş varlıklarından biridir ancak her türlü daha önceden mevcut olan Gizlilik Bildirimi'nde verilen sözlere tabi olmaya devam edecektir (elbette müşteri aksi yönde onay vermediği sürece). Ayrıca, Amazon.com, Inc.’in veya esaslı bir şekilde tüm varlıklarının satın alınması gibi düşük ihtimalli bir durumda, müşteri bilgileri de elbette devredilen varlıklardan biri olacaktır.
 • Amazon ve Diğerlerinin Korunması: Kanunlara uyum, Kullanım ve Satış Koşulları'mızı ve diğer anlaşmalarımızı uygulatmak veya Amazon, kullanıcılarımız veya diğerlerinin haklarını, mallarını veya güvenliğini korumak için uygun olduğunu düşündüğümüzde, hesap bilgilerini ve diğer kişisel bilgileri açıklayabiliriz. Bu, dolandırıcılığa karşı koruma ve kredi riskinin azaltılması için diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgilerin alınıp verilmesini de kapsamaktadır.
 • Yukarıda belirtilen durumlar haricinde, hakkınızdaki kişisel bilgiler üçüncü kişilerle paylaşıldığında, bir bildirim alacak ve bu bilgiyi paylaşmamayı tercih etme imkânına sahip olacaksınız.

Kişisel Bilgilerin Türkiye Dışına Aktarılması:

Kişisel bilgilerinizi saklamak ve işbu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan amaçlar çerçevesinde işlemek için Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Birliği’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarabiliriz. Türkiye dışındaki ülkelere yukarıda açıklandığı şekilde kişisel bilgileri aktarırken, bilgilerin bu Gizlilik Bildirimi'ne uygun olarak ve veri korumaya ilişkin yürürlükteki hukukun izin verdiği şekilde aktarılmasını sağlayacağız.

Başa dön

Hakkımdaki Bilgiler Ne Kadar Güvende?

Sistemlerimizi ve cihazlarımızı sizin güvenliğinizi ve gizliliğinizi gözeterek tasarlamaktayız.

 • Giriş yaptığınızda bilgileri şifreleyen Güvenli Yuva Katmanı (SSL) yazılımı kullanarak iletim sırasında bilgilerinizin güvenliğini korumak için çalışmaktayız.
 • Kredi kartı verilerini işlediğimizde, Kredi Kartı ile Ödeme Veri Güvenliği Standartları'na (PCI DSS) uygun davranmaktayız.
 • Kişisel müşteri bilgilerinin toplanması, saklanması ve açıklanmasıyla ilgili fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri sürdürmekteyiz. Güvenlik prosedürlerimiz, hakkınızda kişisel bilgileri ifşa etmeden önce zaman zaman kimlik kanıtı talep edebileceğimiz anlamına gelmektedir.
 • Şifrenize, bilgisayarlarınıza ve uygulamalarınıza yetkisiz erişime karşı kendinizi korumanız önem taşımaktadır. Ortak bir bilgisayarı kullanmayı bitirdikten sonra oturumu kapattığınızdan emin olun. Oturum kapatma ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Başa dön

Hangi Bilgilere Erişebilirim?

İnternet sitesinin “Hesabınız” kısmında isminiz, adresiniz, ödeme seçenekleriniz, profil bilgileriniz ve satın alma geçmişiniz dahil olmak üzere bilgilerinize erişebilirsiniz. Erişebileceğiniz bilgilerin örnek listesi için buraya tıklayınız.

Başa dön

Ne Gibi Seçeneklerim Var?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimiz hakkında herhangi bir sorunuz veya itirazınız olduğu takdirde, lütfen Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişim kurun. Amazon Hizmetleri’mizin birçoğu size verilerinizin nasıl kullanıldığına dair seçenekler sağlayan ayarlar barındırmaktadır.

 • Yukarıda belirttiğimiz gibi, belirli bilgileri temin etmemeyi seçebilirsiniz ancak o zaman Amazon Hizmetleri'nin birçoğundan faydalanamazsınız.
 • Erişebileceğiniz Bilgiler bölümünde atıfta bulunulanlar gibi sayfalara belirli bilgiler ekleyebilir veya bunları güncelleyebilirsiniz. Bilgi güncellediğinizde genellikle eski versiyonun bir kopyasını kayıtlarımız için saklamaktayız.
 • Bizden e-posta veya diğer bildirimleri almak istemiyorsanız, lütfen Müşteri İletişim Tercihleri'nizi ayarlayınız. Eğer bizden uygulama içi bildirimler almak istemiyorsanız, lütfen uygulamadaki veya cihazınızdaki bildirim ayarlarını ayarlayınız.
 • Çoğu internet tarayıcısındaki Yardım özelliği, internet tarayıcınızın yeni çerezler kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi, yeni bir çerez aldığınızda internet tarayıcınızın sizi bilgilendirmesini nasıl sağlayacağınızı ve çerezleri toplu olarak nasıl devre dışı bırakacağınızı anlatmaktadır. Çerezler, Amazon Hizmetlerinin bazı temel özelliklerinden faydalanmanızı sağladığı için çerezleri açık bırakmanızı önermekteyiz. Örneğin, eğer çerezlerimizi engellerseniz veya başka bir şekilde reddederseniz, Alışveriş Sepetiniz'e öğeler ekleyemez, Satın Alma aşamasına geçemez veya Oturum Açmanızı gerektiren herhangi bir Amazon Hizmetini kullanamazsınız. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerezler Bildirimimize bakınız.
 • İnternet sitelerimize anonim olarak göz atmak isterseniz, hesabınızdan çıkış yaparak ve tarayıcınızdaki çerezleri devre dışı bırakarak bunu yapabilirsiniz.
 • Belirli bir amaç ile kişisel bilgilerinizi işlememize rıza gösterdiğiniz takdirde, rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz. Rızanızı çektiğiniz andan itibaren o amaç ile verilerinizi işlemeyi durduracağız.

  Ayrıca ilgili Amazon internet sitesi üzerinden ayarlarınızı güncelleyerek başka türde bir veri işleme konusunda rızanızı geri çekebileceksiniz.

 • Satıcılar Satıcı Merkezi’nden belirli bilgileri ekleyebilir veya güncelleyebilir, hesap bilgilerini Satıcı Hesap Bilgileri ‘ne erişerek güncelleyebilir ve Bildirim Tercihleri‘ni güncelleyerek bizden aldıkları e-posta veya diğer iletileri ayarlayabilirler.

Bunlara ek olarak, yürürlükteki mevzuata tabi olarak, kişisel verilerinize erişim sağlama, kişisel verilerinizi düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz. Ayrıca aleyhinize bir sonuç doğurduğuna inanıyorsanız, kişisel verilerinizin otomatik işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Eğer bunlardan herhangi birini yapmak isterseniz, lütfen Amazon Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz.

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini istemeniz halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Çocukların Amazon Hizmetlerini Kullanmalarına İzin Veriliyor mu?

Amazon çocukların satın alabileceği ürünler satmamaktadır. Yetişkinlerin satın alabileceği çocuk ürünleri satmaktayız. 18 yaşın altındaysanız, Amazon Hizmetleri'ni sadece bir ebeveyn veya veli aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Başa dön

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi, Amazon Hizmetleri’ni kesintisiz olarak kullanmaya devam edebilmeniz amacıyla, bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen ilgili amaçların gerçekleştirilebilmesi için, vergi ve muhasebe gibi konularda yasal olarak öngörülen süre boyunca veya aksi size bildirilen süre boyunca saklıyoruz. Örneğin, önceden verdiğiniz siparişleri inceleyebilmeniz (ve dilerseniz tekrarlayabilmeniz) amacıyla işlem geçmişinizi ve siparişlerinizi gönderdiğiniz adresleri ve size önerdiğimiz ürünlerin ve içeriğin uygunluğunu geliştirebilmek amacıyla saklıyoruz.

Kişiler, Bildirimler & Değişiklikler

Eğer Amazon hakkında gizliliğe ilişkin herhangi bir endişeniz varsa veya veri sorumlularımızdan biri ile iletişime geçmek isterseniz, lütfen ayrıntılı bir açıklama yazarak bizimle irtibata geçin veya tr-privacy@amazon.com.tr adresine e-posta gönderin, sorunu sizin için çözmeye çalışalım. Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Amazon Europe Core S.à r.l. ve Amazon Services Europe S.à r. l.’ın temsilcisi Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi’dir. Asli denetim makamımız olan ve Lüksemburg’da yer alan Commission Nationale pour la Protection des Données in Luxemburg www.cnpd.lu nezdinde veya yerel bir makam nezdinde şikâyette bulunabilirsiniz.

İşletmemiz sürekli değişiklik geçirmektedir ve Gizlilik Bildirimimiz de buna uygun olarak değişecektir. Yakın zamanlı değişiklikleri görmek için internet sayfamızı sık sık kontrol etmeniz gerekecektir. Aksi belirtilmediği takdirde, güncel Gizlilik Bildirimimiz, siz ve hesabınız hakkında sahip olduğumuz tüm bilgiler için geçerlidir. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve etkilenen müşterilerin onayı olmadan, politikalarımızı ve uygulamalarımızı asla geçmişte topladığımız müşteri bilgilerini daha az korur hale getirecek şekilde esaslı bir şekilde değiştirmeyeceğiz.

Başa dön

İlgili Uygulamalar ve Bilgiler

Toplanan Bilgilere Örnekler

Amazon Hizmetlerini Kullandığınızda Verdiğiniz Bilgiler

Aşağıdaki işlemleri yaptığınızda bizimle bilgi paylaşmaktasınız:

 • Ürünler veya hizmetlere ilişkin aramalar yaptığınızda;
 • Amazon Hizmetleri aracılığıyla sipariş verdiğinizde;
 • Hesabınızda (ve eğer bizimle alışveriş yaparken birden fazla e-posta adresi veya cep telefonu numarası kullandıysanız birden fazla hesabınız olabilir) veya Profilinizde bilgi sunduğunuzda;
 • Satıcı Hesabınızda veya Amazon müşterilerine yazılım, ürün veya hizmet sunmanızı veya geliştirmenizi mümkün kılan başka herhangi bir hesabınızda bilgi sunduğunuzda;
 • Amazon Hizmetleri üzerinden veya vasıtasıyla ürünlerinizi veya hizmetlerinizi sunduğunuzda;
 • Bizimle telefon, e-posta veya başka bir yolla iletişime geçtiğinizde;
 • Bir anketi, destek isteğini veya yarışma katılım formu doldurduğunuzda;
 • İstek Listeleri veya hediye kayıtları oluşturduğunuzda;
 • Tartışma Panoları'na katılım gösterdiğinizde, Müşteri Değerlendirmeleri sağladığınızda ve bunları puanladığınızda veya
 • Sipariş Etmeye Müsait Uyarısı gibi Ürün Müsaitlik Uyarıları kullandığınızda.

Bu eylemlerin bir sonucu olarak bize şu gibi bilgiler temin ediyor olabilirsiniz: adınız, adresiniz, telefon numaranız, ödeme bilgileriniz; yaşınız; konum bilginiz; satın alımların gönderildiği kişiler; Tek Tıklama (1-Tık) ayarlarınızda listelenen kişiler (adresler ve telefon numaraları dâhil); arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin e-posta adresleri; bize gönderdiğiniz değerlendirmelerin ve e-postaların içeriği; Profiliniz‘deki kişisel bilgiler ve fotoğrafınız; Amazon Hizmetleri ile bağlantılı olarak saklanan resimler ve video, kimlik ve duruma ilişkin bilgiler ve belgeler; kurumsal ve finansal bilgiler; kredi geçmişi bilgileri; KDV numaraları.

Başa dön

Otomatik Bilgiler

Topladığımız ve analiz ettiğimiz bilgilere ilişkin örnekler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Bilgisayarınızı veya diğer cihazınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi;
 • Oturum açma e-posta adresi ve şifresi;
 • Cihazınızın veya bilgisayarınızın konumu;
 • Bazen Çok Satanlar gibi özellikler oluşturmak için diğer; müşterilerimizden alınan benzer bilgilerle birleştirebileceğimiz satın alma geçmişiniz;
 • İnternet sayfamız üzerinden veya sayfamızdan tıklanan tüm Birörnek Kaynak Bulucular (URL) (tarih ve saat dâhil olmak üzere); çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve/veya içerik, sayfa yanıt süreleri, karşıdan indirme hataları, sayfa etkileşim bilgileri (kaydırma, tıklamalar ve fareyi üzerine getirmeler gibi);
 • Müşteri hizmetleri numarasını aramak için kullanılan telefon numaraları.

Ayrıca, dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla, tarama, kullanım ve diğer teknik bilgileri toplamak için uygulamalar ve internet sayfalarımız üzerinde çerezler ve diğer teknolojileri kullanabiliriz.

Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler

Diğer kaynaklardan aldığımız bilgilere bazı örnekler şu şekildedir:

 • Nakliyecilerimiz veya diğer üçüncü kişilerden alınan ve kayıtlarımızı düzeltmek ve sonraki satın alımı veya iletişimi daha kolay sunmak için kullandığımız güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri;
 • Birlikte ortak markalı teklifler yürüttüğümüz veya teknik, ifa, ödeme veya başkaca hizmetler sunduğumuz hesap bilgileri, satın alma veya paraya çevirme bilgileri, sayfa görüntüleme bilgileri veya işletmelerle etkileşimlerinizle ilgili diğer bilgiler;
 • İştiraklerimizin sunduğu ürünlerle ve hizmetlerle etkileşimlerinizle ilgili bilgiler;
 • Ödenmiş listelemeler (örneğin Sponsorlu Bağlantılar) dâhil olmak üzere arama sonuçları ve bağlantıları ve
 • Sahteciliğini önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak ve bazı müşterilere belirli kredi veya finansal hizmetler sunmak için kullandığımız, kredi bürolarından alınan kredi geçmiş bilgileri.

Erişebileceğiniz Bilgiler

Amazon Hizmetleri’nde erişebileceğiniz bilgiler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Yakın zamanlı siparişlerin durumu;
 • Sipariş geçmişinizin tamamı;
 • Kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler (isim, e-posta adresi, şifre, iletişimler ve kişiselleştirilmiş reklam tercihleri, adres defteri ve Tek Tıklama (1-Tık) ayarları dahil);
 • Ödeme ayarları (ödeme kartı bilgileri, hediye kartı ve çek bakiyeleri dahil);
 • E-posta uyarısı ayarları;
 • Öneriler ve önerilere temel oluşturan yakın zamanda gözden geçirdiğiniz ürünler (Sizin İçin Önerdiklerimiz ve Önerilerinizi Geliştirin dahil);
 • Profiliniz (ürün Değerlendirmeleriniz, Önerileriniz ve kişisel profiliniz dâhil);
 • Satıcılar, Satıcı Merkezi'ndeki hesaplarını güncelleyerek hesaplarına ve diğer bilgilere erişebilir ve iletişim tercihlerini ayarlayabilirler.

Başa dön

AB – ABD ve İsviçre - ABD Güvenlik Kalkanı

Amazon.com, Inc. ve ABD’de kontrol ettiği birtakım iştirakleri (birlikte Amazon Grup Şirketleri veya “Biz” olarak anılacaktır), Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden ve İsviçre'den kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve muhafaza edilmesine ilişkin olarak sırasıyla AB-ABD ve İsviçre - ABD Güvenlik Kalkanı çerçevelerinde yer almaktadır. Bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı nezdinde Güvenlik Kalkanı İlkeleri’ne bağlı kalacağımıza ilişkin kayıtlı bulunmaktayız. Güvenlik Kalkanı İlkeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya [dış bağlantı] bakınız.

Güvenlik Kalkanı kapsamında kişisel bilgilerinizi işleme şeklimize veya genel olarak gizlilik uygulamalarımıza ilişkin olarak herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz varsa lütfen privacyshield@amazon.com adresinden bizimle iletişime geçiniz. İletinize en kısa zamanda yanıt vereceğiz. Güvenlik Kalkanı ile ilgili şikâyetlerinizi tatmin edici bir çözüme kavuşturamadığımız veya şikâyetinizi zamanında işleme koyamadığımız hallerde şikâyetinizi, tarafsız bir üçüncü kişi uyuşmazlık çözüm hizmeti sağlayan ABD merkezli TRUSTe’ye iletebilirsiniz. TRUSTe, şikâyetleri cevaplandırmakta ve ücretsiz ve uygun müracaat sistemi sunmaktadır. TRUSTe’nin uyuşmazlık çözüm hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya TRUSTe’ye şikâyetlerinizi iletmek için buraya [dış bağlantı] [dış bağlantı] tıklayınız. Amazon veya TRUSTe’nin şikâyetinize bir çözüm bulamadığı takdirde, Güvenlik Kalkanı Heyeti aracılığı ile bağlayıcı tahkim yoluna başvurabilirsiniz. Güvenlik Kalkanı Heyeti hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya [dış bağlantı] [dış bağlantı] tıklayınız.

Bu sayfada açıkladığımız üzere, size karşı üstlendiğimiz hizmetleri yerine getirebilmek için bazen kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmaktayız. Güvenlik Kalkanı kapsamında elde ettiğimiz kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaştığımız takdirde, kişisel verilen söz konusu üçüncü kişiler tarafından erişimi, kullanımı ve başka kişilerle paylaşılması da Güvenlik Kalkanı’nda yer alan yükümlülüklere uygun olmak zorundadır. Zarara yol açan olayda herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını ispat etmediğimiz sürece, üçüncü kişilerin bu yükümlülüklere uymamasından dolayı Güvenlik Kalkanı kapsamında sorumluluğumuz devam edecektir.

Güvenlik Kalkanı kaydımızı buraya [dış bağlantı] tıklayarak inceleyebilirsiniz. Amazon Grup Şirketleri, Federal Ticaret Komisyonu’nun soruşturma ve icrai yetkilerine tabidir. Ulusal güvenlik veya kanunların uygulanması da dâhil olmak üzere kamu kurumlarının kanunlardan kaynaklanan talepleri üzerine Güvenlik Kalkanı kapsamında elde ettiğimiz kişisel bilgileri paylaşmamız gerekebilecektir.

AMAZON GROUP ŞİRKETLERİ

Aşağıdaki şirketler, 20 Ekim 2017 tarihi itibariyle, Amazon.com Inc.’in Gizlilik Kalkanı Sertifikası kapsamında yer almaktadır:

Amazon.com, Inc.

Amazon Media Group LLC

Amazon Web Services, Inc.

Audible, Inc.

Amazon Corporate LLC

Amazon Digital Services

Amazon Services LLC

Başa dön

Bu bilgiler yararlı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Lütfen aşağıdakilerden hangisinin bilgileri en iyi şekilde tanımladığını seçin:

Teşekkürler! Geri bildiriminize doğrudan yanıt veremiyor olsak da, çevrimiçi Yardım hizmetimizi geliştirmek için bu bilgileri kullanacağız.